Kaliteli Eğitimin Adresi

Eğitimlerimiz


Yüksek kalitede bireysel ve kurumsal eğitim ile danışmanlık hizmetlerimiz


  • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ,
  • ISO YÖNETİM SİSTEMLERİ
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  • ÜRÜN BELGELENDİRME .

Genel Katılıma Açık Eğitimler

Kurumsal ve bireysel olarak tüm katılımcılarımıza açık belirli bir takvim doğrultusunda gerçekleştirilir.  Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde gerçekleştirdiğimiz eğitimler başta internet sitemiz olmak üzere düzenli olarak çeşitli kanallarla duyurulmaktadır. Katılımcılar web sitemiz üzerinden ve ya  telefonla firmamıza ulaşarak detaylı bilgi alabilir, eğitimlerimize kayıt yaptırabilirler.

 

Kurum İçi Eğitimler

Eğitimin gerçekleştirileceği kurumun katılımcılarına özel, kurumun isteği doğrultusunda kurumda veya kurumun belirleyeceği bir yerde gerçekleştirilmektedir. Kurum içi düzenlenen eğitimlerdeki en önemli avantaj, uygun olduğunda eğitim içeriğinin kurumun ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirilebilmesi; kuruma özelleştirilebilmesidir. Kurum içi eğitimlerin diğer önemli bir avantajı, eğitimi takiben ilgili alanda rehberlik hizmeti ile aktarılan konuların hayata geçirilmesinde kuruluşa destek verilmesidir.

 

Danışmanlık

Eğitimler sonrasında verilebilen danışmanlık hizmeti sayesinde eğitimleri destekleyen ve uygulamaya yönelik ortamlar oluşturulur.

Danışmanlık hizmeti çerçevesinde özdeğerlendirme süreci ve sürecin planlamasında, uygulamasında ve sonuçların gelişim alanları dahilinde önceliklendirilmesine yardımcı olur.

Sürekli gelişim, sürdürülebilir başarı ve paydaş beklentilerinin karşılanması/yönetilebilmesi amacıyla özdeğerlendirme çalışmaları ve sonrasında ortaya çıkan gelişim ihtiyaçları dahilinde Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi, Yönetim Sistemleri, Müşteri Memnuniyetinin Yönetimi, Üretimde Verimliliği Artırma, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. konularda danışmanlık desteği sağlanmaktadır.

 

Sertifika Programları

Vermiş olduğumuz eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilmektedir. Sertifika programlarımız yönetimde bütünsel kalite yaklaşımı ile mükemmellik kültürünü yaşam biçimi olarak benimseyen, çalışma hayatlarında fark yaratarak çalıştıkları kurumların rekabet gücünü yükseltme çabasında olan tüm yönetici, yönetici adayı ve çalışanlara yöneliktir. Sertifika programlarında, iş hayatındaki  problemleri ve başarılı uygulamaları aktararak öğrenmeyi eyleme dönüştürmek hedeflenmektedir.

 

Teklif Al