ÜRÜN BELGELENDİRME .

ÜRÜN BELGELENDİRME

Bir ürünün belgelendirilmesi, ürünün özel standartlar ve diğer norm dokümanlara uygunluğu için güvence sağlamanın bir aracıdır. Bazı ürün belgelendirme sistemleri, ürünün başlangıç deneyini ve ürün tedarikçisinin kalite sistemlerinin değerlendirilmesini ve bunu takiben fabrika kalite sistemini, fabrikadan ve serbest piyasadan alınan numunelerin denenmesini dikkate alan periyodik kontrolü içerir..Ürün belgelendirme sistemleri ” TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi – ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar” standardına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu standart, belgelendirme kuruluşlarının, üçüncü taraf belgelendirme sistemlerini tutarlı ve güvenilir bir şekilde çalıştırabilmelerini ve böylece bunların ulusal ve uluslararası temelde kabullerini kolaylaştırmak ve bu suretle uluslararası ticareti geliştirmeleri için gerekli kuralları belirler.

Bu standartta kapsanan kurallar, her şeyden önce, ürün belgelendirme sistemi çalıştıran kuruluşlar için genel kriter olarak kabul edilmesi amacı ile yazılmıştır; bunlar, özel endüstri veya diğer sektörler tarafından kullanıldıklarında veya sağlık ve emniyet gibi özel kurallar dikkate alındığında takviye edilmelidir. İlgili ve ait oldukları standartlara ve diğer norm dokümanlara uygunluğun ifadesi, uygunluk belgeleri veya markalar şeklinde olacaktır. Özel ürünleri veya ürünler grubunu, özel standartlara veya diğer norm dokümanlara göre belgelendirme sistemleri, birçok durumlarda, kendi açıklayıcı dokümanlarını gerektirebilir.

Ürün Belgelerinden bazıları;

 • TSE Belgesi (Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi
 • TSEK Belgesi (TSE Kritere Uygunluk Belgesi)
 • TSE Yıldız Belgesi (TSE Yıldız Kriterlerine Uygunluk Belgesi)
 • CB Deney Belgesi (elektroteknik sektöründe IECEE CB Belgesi)
 • TSE GYB Belgesi (Güvenli Yeşil Bina Belgesi)
 • G işaretinin ürünlerin üzerine iliştirilmesi
 • Helal Uygunluk Belgesi
 • Helal Kesim Belgesi (et ve et ürünlerinde bir partiye verilen helal kesime uygunluk belgesi)
 • TSE Güvenlik Belgesi

Ürün Belgelendirmenin Faydaları Nedir?

Ürün belgelendirme sistemi, ürünün imalattan kullanım yerine kadar birçok fayda sağlar.

 • Müşteri güveni
 • Pazarlama kolaylığı
 • Sürekli gelişmeye katkı
 • Kalitesizlik maliyetlerinde azalma
Teklif Al